Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ (VVG)

Bendruomenių susibūrimas Joninių šventėje

2016 metai yra paskelbti vietos bendruomenių metais. Arimaičių kaimo bendruomenė iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso gavo finansavimą įgyvendinti projektą „Arimaičių bendruomenės veiklos stiprinimas“. Vienas iš projekto uždavinių – organizuoti renginį, pažymintį 2016 metus, kaip vietos bendruomenių metus. Renginio tikslas – suburti Aukštelkų seniūnijos teritorijoje veikiančių Arimaičių kaimo bendruomenės, Aukštelkų kaimo bendruomenės „Aukštoji alka“, Aukštelkų kaimo bendruomenės, asociacijos „Kalnelio Gražionių bendruomenė“ narius bendram tikslui – gyventojų užimtumo bei aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdo skatinimui.

Skaityti daugiau: Bendruomenių susibūrimas Joninių šventėje

 

Informacinis renginys

VVG „Radviliškio lyderis“ 2016 m. gegužės 18 d. organizavo VVG parengtos strategijos informacinį renginį VVG nariams ir vietos valdžios atstovams.

Skaityti daugiau: Informacinis renginys

 

Radviliškio rajono bendruomenių sąskrydis

Š.m. gegužės 21 d. VVG „Radviliškio lyderis“ surengė Radviliškio rajono bendruomenių sąskrydį Palonų miestelio parke. Renginyje dalyvavo apie 200 dalyvių iš 18 kaimo bendruomenių.

Skaityti daugiau: Radviliškio rajono bendruomenių sąskrydis

 

Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

2016 m. gegužės 24 d. Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė Andželika Barčkienė, projekto administratorė Edita Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė dalyvavo tradiciniame Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikime, kurį organizavo Akmenės rajono VVG.

Skaityti daugiau: Šiaulių regiono vietos veiklos grupių susitikimas

 

Pasirašyta paramos sutartis

2016 m. balandžio 28 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta Bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“, paramos sutartis. Sutartį pasirašė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos l. e. p. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Beata Zemska ir Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ pirmininkas Romas Kalvaitis.

 

Dėl metinio vietos plėtros strategijos administravimo išlaidų poreikio plano

2016 m. balandžio 21 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, pagal patvirtintas procedūras patvirtino pateiktą metinį Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KS-15-1-06675 „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Leader“, administravimo išlaidų poreikio planą.

 

 

Lauko diena Klaipėdos rajone

Balandžio 19 d. Vėžaičių konferencijų centre vyko programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro organizuotas renginys, skirtas susidomėjusiems verslo kaime perspektyvomis.

Skaityti daugiau: Lauko diena Klaipėdos rajone

 

Patvirtinta 2016–2023 metų vietos plėtros strategija

2016 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijoje vykusiame projektų atrankos komiteto posėdyje protokolo Nr. 8D-52 (5.50) nutarimu buvo rekomenduojama skirti paramą Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros strategijai „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m.“ įgyvendinti. Vietos plėtros strategija įvertinta 100 balų, rekomenduojamas skirti paramos dydis 2 486 600,00 Eur.

Skaityti daugiau: Patvirtinta 2016–2023 metų vietos plėtros strategija

 

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“