Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ (VVG)

Vietos veiklos grupės aktyvinimo ir viešinimo renginys

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ 2018 m. gruodžio 7 d. Radviliškio r. Baisogalos kultūros centresurengė VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir VPS viešinimo konferenciją „Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ 2016–2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo iššūkiai“, kurios metu buvo apžvelgta įgyvendinama vietos plėtros strategija, vietos projektų rengimas ir įgyvendinimas, strategijos įgyvendinimo problemos, kalbėta apie naujojo laikotarpio galimybes, kaimo bendruomenių veiklos iššūkius ir galimus sprendimus, galimas verslo formas, pristatyti ir gerosios patirties pavyzdžiai. 

Skaityti daugiau: Vietos veiklos grupės aktyvinimo ir viešinimo renginys

 

Dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros konferencijoje

2018 m. lapkričio 22 d.  Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ projekto vadovė Andželika Barčkienė, projekto administratorė Edita Šiaulianskienė ir projekto finansininkė Vida Stripeikienė kartu su kitais Lietuvos VVG atstovais dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) surengtoje konferencijoje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“. Konferencijoje dalyvavo Agentūros direktorius Erikas Bėrontas, Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė ir kiti skyriaus specialistai. Konferencija vyko „Žalgirio“ arenoje, Kaune.

Skaityti daugiau: Dalyvauta Nacionalinės mokėjimo agentūros konferencijoje

 

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“