Bendruomenių projektai

Skėmių kaimo bendruomenės projektas - Visada laukiami Skėmiuose

”VISADA LAUKIAMI SKĖMIUOSE” – šį projektą 2016 metais įgyvendino Skėmių kaimo bendruomenė, kurį finansavo LR Žemės ūkio ministerija.  Žemės ūkio ministerijai paskelbus, kad kaimo bendruomenės gali teikti paraiškas nacionalinei paramai gauti, Skėmių kaimo bendruomenės aktyvas sukvietė visuotinį bendruomenės narių ir kaimo gyventojų susirinkimą. Jo metu buvo aptarta galimybė pasinaudoti skiriama valstybės parama ir pasirinkta viena iš trijų veiklos sričių: Tradicinių renginių organizavimas (antroji veiklos sritis).

Skaityti daugiau: Skėmių kaimo bendruomenės projektas - Visada laukiami Skėmiuose

 

Skėmių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą

Radviliškio rajono Skėmių kaimo bendruomenė pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo  paramą,  pagal veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“ pateikė ir įgyvendino projektą „Materialinės bazės stiprinimas Skėmių kaimo bendruomenės veiklai“.

Skaityti daugiau: Skėmių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą

 

Skėmių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą "Kuriame aplinka sau"

Radviliškio rajono Skėmių kaimo bendruomenė pagal 2018 m. Radviliškio rajono savivaldybėje vykdomą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta projektų finansavimo priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, kurios pagrindinis tikslas yra skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius  jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų)  tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo, įgyvendino  projektą „Kuriame aplinką sau“, kurio prioritetinė veikla: bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti - parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams. Projekto tikslas: Viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas.

Pagal projektą įsigyti 3 lauko suoliukai viešoms erdvėms, kuriose renkasi vaikai su tėveliais, seneliais, laisvalaikį leidžia neįgalieji ir jaunimas.

Džiaugiamės įgyvendintu projektu !

Skėmių kaimo bendruomenės informacija.

 

Acokavų bendruomenė įgyvendino projektą

Asociacija „ Acokavų  bendruomenė“ (toliau – Bendruomenė) 2018 m. įgyvendino projektą „Mažųjų džiaugsmas“ (toliau – projektas), finansuojama iš Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse". Projekto metu įsigyjo sūpynes, spyruokliuką "Dviratis" ir balansines supuokles. Mažieji džiaugiasi ir laukia pavasario, kada galės šėlti, suptis ir džiaugtis vaikyste. Projektui įgyvendinti skirta 665,00 Eur lėšų.

Skaityti daugiau: Acokavų bendruomenė įgyvendino projektą

 

Miežaičių kaimo bendruomenės gerumo vakaras "Gerumas mus vienija"

Gerumas mums kaip oras, kaip vanduo, kaip saulė, kaip duona, kuri reikalinga žmonėms tam, kad jie galėtų pasidalinti juo  ir su savo artimu, ir su svetimu. Baigiantis metams ateina laikas, kai reikia prisiminti tai, kas buvo gera ir gražu mūsų bendruomenėje, pasidžiaugti žmonėmis, kurie gerais darbais pripildo bendruomenės aruodą, iš kurio kiekvienas semiamės jėgų, išminties ir idėjų. Tai metas, kai galime padėkoti už gėrį, įkvepiantį žodį, padrąsinimą. Visi, kas nors trupinėlį savo laiko paaukojo Miežaičių kaimo bendruomenės veiklai, gruodžio 1 d. buvo sukviesti į bendruomenės namus, kuriuose vyko tradicinis gerumo ir padėkos vakaras ,,Gerumas mus vienija“.

Skaityti daugiau: Miežaičių kaimo bendruomenės gerumo vakaras "Gerumas mus vienija"

 

Miežaičių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Graži aplinka – saugi aplinka“

Žemės ūkio ministerijai paskelbus, kad kaimo bendruomenės gali teikti paraiškas nacionalinei paramai gauti, Miežaičių kaimo bendruomenės aktyvas sukvietė visuotinį bendruomenės narių ir kaimo gyventojų susirinkimą. Jo metu buvo aptarta galimybė pasinaudoti skiriama valstybės parama ir pasirinkta viena iš trijų veiklos sričių "Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“. Vienbalsiai nutarta sutvarkyti viešąją erdvę prie bendruomenės namų: pakeisti senas, išlūžusias, išsikilnojusias aikštelės ir tako  plyteles naujomis trinkelėmis.

Skaityti daugiau: Miežaičių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Graži aplinka – saugi aplinka“

 

Acokavų bendruomenė įgyvendino projektą

Asociacija „ Acokavų  bendruomenė“ (toliau – Bendruomenė) 2018 m. įgyvendino projektą „Materialinės bazės stiprinimas“ (toliau – projektas), finansuojama iš Radviliškio rajono savivaldybės  jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo konkurso. Projekto metu įsigyta vėjapjovė, kuri reikalinga bendruomenės višosios erdvės tvarkymui. Radviliškio rajono savivaldybės administracija skyrė 300,00 Eur vėjapjovės išlaidoms padengti, prie projekto Bendruomenė prisidėjo 15% savo lėšų.

Skaityti daugiau: Acokavų bendruomenė įgyvendino projektą

 

Įgyvendintas projektas „Kultūrinės veiklos bei vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas Aukštelkuose“

Aukštelkų kaime rengiama daug kultūrinių renginių, minimos valstybės bei vietos tradicijas puoselėjančios šventės, organizuojami įvairūs renginiai vaikams bei jaunimui. Moterų ansamblio ir vaikų bei jaunimo šokių ir dainų būrelių repeticijoms bei renginiams organizuoti labai trūko kokybiškų muzikos instrumentų, garso technikos bei kito inventoriaus.

Skaityti daugiau: Įgyvendintas projektas „Kultūrinės veiklos bei vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas Aukštelkuose“

 

Asociacija „Vaivorykštės bendruomenė“ įgyvendino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotą projektą

Asociacija „Vaivorykštės bendruomenė“ įgyvendino projektą „Bendruomenės namų materialinės bazės atnaujinimas“, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programos.

Skaityti daugiau: Asociacija „Vaivorykštės bendruomenė“ įgyvendino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotą projektą

 

Polekėlės bendruomenė įgyvendino projektą - sutvarkyti lauko stogeliai

Asociacija Polekėlės bendruomenė įgyvendino projektą „Viešojo naudojimo pastato stogelių tvarkymas“, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ programos.

Skaityti daugiau: Polekėlės bendruomenė įgyvendino projektą - sutvarkyti lauko stogeliai

 

Gerumo ir padėkos vakaras „Dėkojame Jums“

Koks didelis ir stiprus gali būti dėkingumas. Kiek daug jame gali būti gyvybės ir vilties, kiek daug stebuklingų galių jis gali nešti savyje. Ir visai nesvarbu, kaip dėkingumas atrodys. Gal tai tik švelnus rudeninio lapo prisilietimas.

Skaityti daugiau: Gerumo ir padėkos vakaras „Dėkojame Jums“

 

Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ įgyvendino kūno kultūros ir sporto projektą

Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“  įgyvendino Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės skelbto kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportuojanti bendruomenė“ projektą „Sportuokime ir būkime sveiki“ (toliau – projektas), finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų. Bendra projekto vertė – 790,09 Eur; paramos lėšos – 656,00 Eur. 

Skaityti daugiau: Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ įgyvendino kūno kultūros ir sporto projektą

 

Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ įgyvendino reikšmingą projektą

Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ sėkmingai įgyvendino projektą „Viešosios erdvės pritaikymas Baisogalos priestočio bendruomenės „Imantai“ aktyviam laisvalaikiui“ (toliau – projektas), finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų pagal Nacionalinės paramos teikimo kaimo bendruomenių ir asociacijų veiklai teikimo taisykles 2017 metais. Bendra projekto vertė – 9 981,58 Eur.

Skaityti daugiau: Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ įgyvendino reikšmingą projektą

 

Asociacija „Polekėlės bendruomenė“ sutvarkė viešąją erdvę

2017 metais Asociacija „Polekėlės bendruomenė“ įgyvendino projektą „Polekėlės kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos paramos kaimo bendruomenėms programos. Suteiktos paramos suma – 7 000,00 Eur. Prie projekto prisidėjo Radviliškio rajono savivaldybė, kuri skyrė projekto vykdytojui 1 333,00 Eur. Prie projekto prisidėjo ir bendruomenė: savanorišku darbu ir piniginėmis lėšomis – 267,00 Eur. Bendra projekto vertė siekia 8 600,00 Eur.

Skaityti daugiau: Asociacija „Polekėlės bendruomenė“ sutvarkė viešąją erdvę

 

Asociacija „ Vaivorykštės bendruomenė“ įgyvendino projektą bendruomeniškumui skatinti

Asociacija „ Vaivorykštės  bendruomenė“ (toliau – Bendruomenė) įgyvendino projektą „Bendruomenės arba atskirų gyventojų grupių aktyvinimas bei jų įtraukimas į kultūrinę veiklą“ (toliau – projektas), finansuojama iš Radviliškio rajono savivaldybės  jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo konkurso. Radviliškio rajono savivaldybės administracija skyrė 400,00 Eur transporto išlaidoms padengti, prie projekto Bendruomenė prisidėjo 15% savo lėšų. 

Skaityti daugiau: Asociacija „ Vaivorykštės bendruomenė“ įgyvendino projektą bendruomeniškumui skatinti

 

Saugus eismas ir sąmoningi eismo dalyviai - mūsų siekiamybė ir tikslas

2017 m. rugsėjo mėn. 22 d. Baisogaloje įvyko saugaus eismo  renginys, skirtas keliaujančiųjų ir vairuotojų dienai paminėti. Renginio tikslas - propaguoti saugų eismą, saugią kaimynystę, ugdyti sąmoningą eismo dalyvį.

12.00 val. į sporto aikštyną Taikos gatvėje, skanduodami saugaus eismo tematika skanduotes, rinkosi net 14 komandų. Žmonių su negalia Baisogalos seniūnijos komanda, priešmokyklinio ugdymo grupės, pirmos, antros , trečios A ir B ir ketvirtos A ir B klasių komandos iš mokyklos – darželio. Baisogalos gimnazijai atstovavo 5 A, 5 B, 6 A ir 6 B klasės, savivaldos ir jaunųjų šaulių komandos.

2017 m. rugsėjo mėn. 22 d. Baisogaloje įvyko saugaus eismo  renginys, skirtas keliaujančiųjų ir vairuotojų dienai paminėti. Renginio tikslas - propaguoti saugų eismą, saugią kaimynystę, ugdyti sąmoningą eismo dalyvį.

12.00 val. į sporto aikštyną Taikos gatvėje, skanduodami saugaus eismo tematika skanduotes, rinkosi net 14 komandų. Žmonių su negalia Baisogalos seniūnijos komanda, priešmokyklinio ugdymo grupės, pirmos, antros , trečios A ir B ir ketvirtos A ir B klasių komandos iš mokyklos – darželio. Baisogalos gimnazijai atstovavo 5 A, 5 B, 6 A ir 6 B klasės, savivaldos ir jaunųjų šaulių komandos.

Skaityti daugiau: Saugus eismas ir sąmoningi eismo dalyviai - mūsų siekiamybė ir tikslas

 

Polekėlės bendruomenė įgyvendino projektą

2014 metais Asociacija Polekėlės bendruomenė įgyvendino projektą „Asociacijos Polekėlės bendruomenės materialinės techninės bazės stiprinimas“, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų pagal Nacionalinės paramos teikimo kaimo bendruomenių ir asociacijų veiklai teikimo taisykles. Suteiktos paramos suma – 9 000,00Lt.Prie projekto prisidėjo ir Radviliškio rajono savivaldybė, kuri skyrė projekto vykdytojui 1 600,00 Lt.

Skaityti daugiau: Polekėlės bendruomenė įgyvendino projektą

 

Acokavų bendruomenėje sutvarkyta viešoji erdvė

2013 m. Igyvendintas Žemes ūkio ministerijos finansuojamas projektas "Dalies viešosios erdvės prie Acokavų bendruomenės namų sutvarkymas''. Projekto metu sutvarkyta viešosios erdvės dalis, esanti prie  bendruomenės namų, įrengta aikštelė (trinkelėmis išklota aikštelė) ir pakeista dalis takų dangos. Projekto verte 21 000 Lt.

Skaityti daugiau: Acokavų bendruomenėje sutvarkyta viešoji erdvė

 

Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ įgyvendino verslumo projektą

Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ sėkmingai įgyvendino projektą „Inkubatorius – verslumui“ (toliau – projektas), finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų pagal Nacionalinės paramos teikimo kaimo bendruomenių ir asociacijų veiklai teikimo taisykles 2014 metais. Bendra projekto vertė – 8483,33 Eur; paramos lėšos – 7126,00 Eur.

Skaityti daugiau: Baisogalos priestočio bendruomenė „Imantai“ įgyvendino verslumo projektą

 

Akcija „Ar nešioji atšvaitą ?“

Radviliškio rajono Skėmių kaimo bendruomenė įgyvendindama projektą „Eismo saugumas bendruomenėse“, organizavo akciją „Ar nešioji atšvaitą ?“ Akcijos metu ieškojome atsakymų į šiuos klausimus: Ar visi nešioja atšvaitus ir liemenes? Kokių formų atšvaitai populiariausi?

Skaityti daugiau: Akcija „Ar nešioji atšvaitą ?“

 

Aktoriams vietoj gėlių – atšvaitai

Į Radviliškio rajoną Skėmius atvyko Krekenavos kultūros centro mėgėjų teatro kolektyvas, kuris parodė spektaklį visai šeimai „Ledinukas“. Po spektaklio vyko Jolitos ir Domo gyvo garso koncertas. Į spektaklį ir koncertą žiūrovai rinkosi sutemus, visus ateinančius skėmiečius ir svečius iš aplinkinių kaimų sutikome ir patikrinome kiek ateina su atšvaitais. Džiugino kad skėmiečiai jau turi ir nešioja atšvaitus, o svečiams – aktoriams vietoj gėlių buvo uždėti atšvaitai, kad važinėdami su vaidinimais tamsiais vakarais ir eidami į repeticijas būtų matomi ir saugūs. Prisiminėme, kaip teisingai nešioti atšvaitus, bei pakartojome saugaus eismo taisykles ypač pasunkėjusiomis sąlygomis – sutemus.

Skaityti daugiau: Aktoriams vietoj gėlių – atšvaitai

 

Piešinių ir ketureilių konkursas saugaus eismo tema

Radviliškio rajono Skėmių kaimo bendruomenė nutarė surengti piešinių ir ketureilių konkursas saugaus eismo tema. Kadangi Radviliškio rajono Skėmių gyvenvietė išsidėsčiosi prie pagrindinio kelio Šeduva–Kėdainiai, todėl labai aktuali eismo saugumo problema. Žinoma aktyviausi dalyviai konkurse buvo vaikai.

Skaityti daugiau: Piešinių ir ketureilių konkursas saugaus eismo tema

 

Saugiai visi į „Kamanės“ koncertą Skėmiuose

Į Radviliškio rajono Skėmių kaimo bendruomenę atvyko Kanklių muzikos ansamblis „Kamanė“ iš Vilniaus. Tokios muzikos koncertas Skėmiuose organizuotas pirmą kartą.

Skaityti daugiau: Saugiai visi į „Kamanės“ koncertą Skėmiuose

 

Baisogalos bendruomenė įgyvendino jau penktąjį saugaus eismo projektą

Baisogalos bendruomenė, penktą kartą dalyvaudama saugaus eismo projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse 2016“, kurį organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos su partneriais ,,Šiaulių regiono keliai“ ir vykdytojais Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, paraiškoje-pasiūlyme užplanavo dvylika saugaus eismo renginių. Tačiau realiai įgyvendino vienuolika renginių. Trečiasis planinis, išvažiuojamasis renginys nebuvo vizualizuotas ir pateiktas ataskaitai. Baigiamuoju renginiu bendruomenės taryba apžvelgė nueitą kelią, įvertino visus renginius, klaidas, geruosius momentus, pateikė pastebėjimus ir pasiūlymus, svarstė projekto tęstinumo galimybes.

Skaityti daugiau: Baisogalos bendruomenė įgyvendino jau penktąjį saugaus eismo projektą

 

Apibendrinta renginių patirtis saugaus eismo klausimais

Asociacija "Vėriškių bendruomenė" subūrusi bendruomenių susivienijimą, į kurio sudėti įeina asociacija „Meistrų klubas“, Šeduvos globos namai, Šeduvos lopšelis-darželis, 2016 m. sėkmingai sudalyvavo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2016“.  Šis bendruomenių susivienijimas įgyvendino net 58 saugaus eismo renginius 2016 m. balandžio – 2017 m. sausio mėnesiais. Renginius padėjo įgyvendinti Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnai, Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro specialistai.

Skaityti daugiau: Apibendrinta renginių patirtis saugaus eismo klausimais

 

Trys karaliai Baisogaloje nešė ir saugaus eismo žinią

Trijų Karalių šventė – Betliejaus žvaigždės šventė – užbaigia gražų šventinį laikotarpį, pažymėtą atlaidumu, gerumu, Metų sandūra, naujomis svajonėmis ir viltimis. Trys Karaliai – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras neša dovanas, žymi aplankytą namą trimis kryželiais ir raidėmis K M B. Tai dvasios ženklas, skelbiantis, kad šių namų durys atviros visiems, kam reikia pagalbos ir paguodos.

Skaityti daugiau: Trys karaliai Baisogaloje nešė ir saugaus eismo žinią

 

Baisogalos žmonės su negalia – ištikimi projekto partneriai

Baisogalos bendruomenė jau penktą kartą dalyvauja projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“, kurį organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos su partneriais VĮ ,,Šiaulių regiono keliai“. Vykdo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Ir penktus metus Baisogalos žmonės su negalia, vadovaujami Vandos Kazickienės yra ištikimi projekto partneriai. Jie ne tik dalyvauja bendruomenės organizuojamuose saugaus eismo renginiuose, bet ir savo rankomis gamina saugaus eismo priemones: mezga apyrankes, pakabinamus šviesoforus, riša tautines juosteles, lipdo iš molio projekto simbolius Amsius ir Kates. Žmonių su negalia kolektyvas kūrė ir kartu su mokyklos-darželio mokiniais  įvairiaspalviais žiedais margino Gyvybės juostą, kuri buvo pašventinta Baisogalos bažnyčioje ir papuošė mokyklos-darželio saugaus eismo kampelį.

Skaityti daugiau: Baisogalos žmonės su negalia – ištikimi projekto partneriai

 

Baisogaloje „Dienos be smurto“

Lapkričio 25 d. – tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena. Jau kelerius metus šalies nevyriausybinės moterų organizacijos organizuoja 16 aktyvumo dienų renginius, kuriais siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į opią problemą – į smurtą prieš moteris šeimoje. Baisogalos Švč. Trejybės parapijos bendruomenė paruošė projektą „Dienos be smurto“ ir laimėjo konkursą, kurį organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Skaityti daugiau: Baisogaloje „Dienos be smurto“

 

Įgyvendintas projektas „Spindinčios Kalėdos Aukštelkuose“

  

Gruodžio 4-ąją Aukštelkų seniūnijos gyventojai bei jos svečiai būrėsi į Aukštelkų kaimą – Kalėdinio kaimo atidarymą.  Kalėdinę impresiją  - Advento rimties gyvenimo pasakas - pristatė aktorė Virginija Kochanskytė, dainininkė Giedrė Zeicaitė, pianistė Edita Zizaitė. Žiemišką vakarą Aukštelkų kaimas sužibo artėjančių švenčių spindesiu bei fejerverkų salvėmis.

Skaityti daugiau: Įgyvendintas projektas „Spindinčios Kalėdos Aukštelkuose“

 

Arimaičių bendruomenės narių susibūrimas

  

Žiemišką gruodžio 3-iosios vakarą Arimaičių bendruomenės nariai rinkosi į bendruomenės patalpas pasidžiaugti jų įrengimu, aptarti nuveiktų darbų, tolimesnių veiklos planų, pasidžiaugti artėjančiomis šventėmis ir pabūti kartu.

Skaityti daugiau: Arimaičių bendruomenės narių susibūrimas

 

Skėmių kaimo bendruomenės susitikimas „Ar saugu kaime?“

Šeštus metus iš eilės  džiaugiamės  Lietuvos automobilių kelių direkcijos projektu „Eismo saugumas bendruomenėse“, kurį koordinuoja Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir galime pasigirti, kad nuo projekto pradžios nenukentėjo nei vienas pėsčiasis  nei dviratininkas....

Skaityti daugiau: Skėmių kaimo bendruomenės susitikimas „Ar saugu kaime?“

 

Baisogaloje pasodintas trečiasis gyvybės medis

Baisogalos bendruomenė, dalyvaudama saugaus eismo projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse 2016“, kurį organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos su partneriais VĮ ,,Šiaulių regiono keliai“, vykdo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, pakvietė lapkričio 20 d. pagerbti  žuvusių keliuose atminimą ir pasodinti jau trečiąjį Gyvybės medį Baisogaloje.

Skaityti daugiau: Baisogaloje pasodintas trečiasis gyvybės medis

 

Baisogaloje startuoja projektas "Dienos be smurto"

Baisogalos parapijos bendruomenė, kartu su socialiniais partneriais Radviliškio savivaldybe ir Baisogalos bendruomene teikė paraišką projektui „Dienos be smurto“, skirta akcijai „16 aktyvumo dienų prieš smurtą“ (2016 m. lapkričio 25 d. - 2016 m. gruodžio 10 d.). Lapkričio 25 d. –  tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena.

Skaityti daugiau: Baisogaloje startuoja projektas "Dienos be smurto"

 

Miežaičių kaimo bendruomenė įgyvendino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotą projektą

    

Miežaičių kaimo bendruomenė gyventojų sveikatos stiprinimą laiko prioritetu. Šiais metais teikdami paraišką „Miežaičių kaimo bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai į projekto veiklas įtraukėme išvyką į Birštono sanatoriją ,,Tulpė“. Bendruomenė džiaugiasi, kad galėjo pasirūpinti vyresnio amžiaus kaimo gyventojų dvasine, fizine ir socialine sveikatos gerove, bei sėkmingai įgyvendinti projekte iškeltus uždavinius. Bendruomenės aktyvas daug bendrauja su kaimo gyventojais, todėl žinome, kad mūsų kaimo žmones nėra bandę sveikatinimo procedūrų. Norėjome nors vienai dienai sveikatos paslaugas priartinti prie kaimo gyventojų.

Skaityti daugiau: Miežaičių kaimo bendruomenė įgyvendino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotą projektą

 

Dėvėti atšvaitą ne tik naudinga, bet ir stilinga

Baisogalos bendruomenė, dalyvaudama projekte ,,Eismo saugumas bendruomenėse 2016“, kurį organizuoja Lietuvos automobilių direkcija prie Susisiekimo ministerijos su partneriais VĮ ,,Šiaulių regiono keliai“, vykdo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, jau kelinti metai spalio–lapkričio mėnesiais didelį dėmesį skiria atšvaitams, jų nešiojimo būtinybei ir įvairovei. Spalio 7 d. vykęs renginys buvo tarsi įžanga, pasiruošimas spalio 28 dienos renginiui – madų šou, skirtas atšvaitui.

Skaityti daugiau: Dėvėti atšvaitą ne tik naudinga, bet ir stilinga

 

Septintasis saugaus eismo renginys Baisogaloje ,,Aš matomas – aš stilingas“

Dalyvaudama saugaus eismo projekte ,,Saugus eismas bendruomenėse 2016“, kurį organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir partneriai VĮ ,,Šiaulių regiono keliai“, vykdo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Baisogalos bendruomenė jau įgyvendino septintąjį renginį ,,Aš matomas – aš stilingas“, skirtą atšvaito svarbai eismo dalyvių saugumui užtikrinti.

Skaityti daugiau: Septintasis saugaus eismo renginys Baisogaloje ,,Aš matomas – aš stilingas“

 

Saugus eismas - bendras tikslas

2016 m. rugsėjo mėn. 23 d. įvyko Baisogalos bendruomenės VI–sis projekto ,,EISMO SAUGUMAS BENDRUOMENĖSE 2016“, kurį organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo  ministerijos ir partneriai VĮ ,,Šiaulių regiono keliai“, vykdo Lietuvos kaimo bendruomenių  sąjunga, renginys, skirtas keliaujančiųjų ir vairuotojų dienai paminėti. Renginio tikslas - propaguoti saugų eismą, saugią kaimynystę, ugdyti sąmoningą eismo dalyvį.

Skaityti daugiau: Saugus eismas - bendras tikslas

 

Įgyvendintas projektas „Arimaičių bendruomenės veiklos stiprinimas“

Arimaičių kaimo bendruomenė iš Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso gavo lėšų įgyvendinti projektą „Arimaičių bendruomenės veiklos stiprinimas“.

Skaityti daugiau: Įgyvendintas projektas „Arimaičių bendruomenės veiklos stiprinimas“

 

Rugsėjo pirmąją – penktasis saugaus eismo renginys Baisogaloje

Rugsėjo I-ji - diena, kurią tikrai tikslinga kreiptis į kiekvieną eismo dalyvį, o tai reiškia – į visus.   Todėl Baisogalos bendruomenė jau ne pirmi metai Rugsėjo 1-ją vykdo saugaus eismo renginį. Dalyvaudama projekte „Eismo saugumas bendruomenėse 2016“, kurį organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kartu su partneriais ,,Šiaulių regiono keliai“, o vykdo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Baisogalos bendruomenė penktąjį saugaus eismo renginį vykdė kartu su savo ištikimais ir patikimais partneriais: Baisogalos mokykla–darželiu, gimnazija, biblioteka, šaulių kuopa ir policijos darbuotojais.

Skaityti daugiau: Rugsėjo pirmąją – penktasis saugaus eismo renginys Baisogaloje

 

Kur įdėjai pirmą pėdą, ta žemė pati brangiausia

Žmogus yra niekas be savo šaknų – kiekvienas suleidžiame šaknis į žemės sklypelį tam, kad galėtume pavadinti šitą vietą vienu vieninteliu svarbiu žodžiu – namai. Rugpjūčio viduryje į pirmąją kraštiečių šventę rinkosi žmonės, kurie kažkada savo namais vadino Daukučių, Miežaičių, Bebrujų, Nakraušiūnų kaimus. Suvažiavo seni ir jauni, giminės ir artimieji, draugai ir pažįstami į visų labai lauktą kraštiečių šventę.

Skaityti daugiau: Kur įdėjai pirmą pėdą, ta žemė pati brangiausia

 

Papušynio kaimo bendruomenėje vykdomas projektas „Visi kartu – bendruomeniškumo taku“

Įsibėgėjo  Papušynio kaimo bendruomenės vykdomas  projektas „Visi kartu –  bendruomeniškumo taku“.

Bendruomenė dalyvavo 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo  atrankos konkurse ir pavasarį laimėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  remiamą projektą, skirtą bendruomeninės veiklos stiprinimui.

Skaityti daugiau: Papušynio kaimo bendruomenėje vykdomas projektas „Visi kartu – bendruomeniškumo taku“

 

Folkloro sambūryje – saugaus eismo akcija

Rugpjūčio mėn. 7 d. Baisogalos Dvaro parke vyko XV-sis folkloro sambūris ,,Nemirštanti tautos gaida“, kuriame dalyvavo net septyniolika kolektyvų iš Panevėžio, Pakruojo, Joniškio, Kėdainių, Raseinių ir Radviliškio rajonų. Skambant etnografinių, folklorinių ir romansinio stiliaus kolektyvų dainoms ir instrumentiniams kūriniams, Baisogalos bendruomenė vykdė saugaus eismo renginį.

Skaityti daugiau: Folkloro sambūryje – saugaus eismo akcija

 

Valstybės dienos proga Radviliškio seniūnijos bendruomenės susitiko Miežaičiuose

Liepos 6–toji diena tai vienijanti, sutelkianti ir kelianti pasididžiavimą diena, nes tik drauge dirbdami, puoselėdami pilietiškumą ir ugdydami tautos vienybę, galime sukurti saugią ir stiprią valstybę. Šią ypatingą dieną prie Miežaičių kaimo bendruomenės namų rinkosi bendruomenės nariai, kaimo gyventojai, svečiai. Liepos 6–ajai skirta sporto šventė Miežaičių kaimo bendruomenėje organizuojama jau 6–tus metus iš eilės.

Skaityti daugiau: Valstybės dienos proga Radviliškio seniūnijos bendruomenės susitiko Miežaičiuose

 

Vaikų vasaros stovykla ,,Visi kartu“ Miežaičiuose

 

Jau tapo tradicija asociacijoje ,,Miežaičių kaimo bendruomenė“ organizuoti vaikų dienos vasaros stovyklas bendruomenės vaikams. Šiais metais bendruomenė gavo finansavimą projekto ,,Miežaičių kaimo bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“ įgyvendinimui. Prie projekto prisidėjo ir Radviliškio rajono savivaldybė. Dalį laimėtos pinigų sumos bendruomenė skyrė vaikų stovyklai ,,Visi kartu“. Stovykla vyko birželio 26–30 dienomis. Joje dalyvavo 32 vaikai dauguma iš jų socialiai remtini.

Skaityti daugiau: Vaikų vasaros stovykla ,,Visi kartu“ Miežaičiuose

 

Ir per ,,Vario audrą“ kartojome saugaus eismo taisykles

Birželio mėn. 25 d. Baisogaloje laukėme audros ,,Vario audros.“ Mūsų bendruomenę, kaip ir dar 13 Panevėžio ir Radviliškio bendruomenių,  ketino aplankyti keturiolika orkestrų iš Šeduvos, Sedos, Šiaulių, Pasvalio , Šilagalio, Perekšlių, Pajiešmenių, Panevėžio, Raguvos, Pakruojo, Utenos, Grigiškių, Naujosios Vilnios ir Rūdiškių. Juos subūrė Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų asociacija (prezidentas Vilmantas Vapsva).

Skaityti daugiau: Ir per ,,Vario audrą“ kartojome saugaus eismo taisykles

 

Miežaičių kaimo bendruomenėje pradėtas įgyvendinti projektas

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paskelbus, kad kaimo bendruomenės gali teikti paraiškas valstybės paramai gauti, mūsų bendruomenės aktyvas aptarė galimybę pasinaudoti skiriama valstybės parama ir pateikė paraišką projektui ,,Miežaičių kaimo bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“. Bendruomenė, prašydama ministerijos paramos, projekto įgyvendinimui siekia skatinti gyventojus spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus.

Skaityti daugiau: Miežaičių kaimo bendruomenėje pradėtas įgyvendinti projektas

 

Bendruomenių susibūrimas Joninių šventėje

2016 metai yra paskelbti vietos bendruomenių metais. Arimaičių kaimo bendruomenė iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso gavo finansavimą įgyvendinti projektą „Arimaičių bendruomenės veiklos stiprinimas“. Vienas iš projekto uždavinių – organizuoti renginį, pažymintį 2016 metus, kaip vietos bendruomenių metus. Renginio tikslas – suburti Aukštelkų seniūnijos teritorijoje veikiančių Arimaičių kaimo bendruomenės, Aukštelkų kaimo bendruomenės „Aukštoji alka“, Aukštelkų kaimo bendruomenės, asociacijos „Kalnelio Gražionių bendruomenė“ narius bendram tikslui – gyventojų užimtumo bei aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdo skatinimui.

Skaityti daugiau: Bendruomenių susibūrimas Joninių šventėje

 

Saugioje bendruomenėje – Saugus eismas

Labai prasminga, kad pirmasis baisogaliečių saugaus eismo projekto ,,Eismo saugumas bendruomenėse 2016“ renginys įvyko  birželio 11 d., tradicinės Baisogalos bendruomenės šventės, skirtos Antanams pagerbti, metu. Jau penktą kartą bendruomenė įsijungė į saugaus eismo projektą, kurį organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, partneriai VĮ ,,Šiaulių regiono keliai“. Projekto vykdytojai – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga.

Skaityti daugiau: Saugioje bendruomenėje – Saugus eismas

 

Beinoravos kaimo bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą

Beinoravos kaimo bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą ,,Aparatūros įsigijimas Beinoravos bendruomenės veiklos tobulinimui (toliau – projektas) finansuojamam iš valstybės biudžeto lėšų pagal Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles. Bendra projekto vertė – 2 946,39 Eur; paramos lėšos – 2 651,45 Eur.

Skaityti daugiau: Beinoravos kaimo bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą

 

Skėmių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą

2014 metais VO "Skėmių kaimo bendruomenė" įgyvendino projektą „Skėmių kaimo bendruomenės verslumo rėmimas“, kurį finansavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Prie projekto prisidėjo ir Radviliškio rajono savivaldybė.

Skaityti daugiau: Skėmių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą

 

Šaukote įrengta lauko treniruoklių aikštelė džiugina bendruomenės narius

Šaukoto bendruomenė  įgyvendino projektą „Šaukoto miestelio laisvalaikio ir poilsio zonos sutvarkymas“ kurio tikslas buvo Šaukoto miestelyje įrengti gyventojų aktyvaus poilsio ir  užimtumo erdvę turiningam laisvalaikiui praleisti visoms amžiaus grupėms.

Skaityti daugiau: Šaukote įrengta lauko treniruoklių aikštelė džiugina bendruomenės narius

 

Aukštelkų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą