Pasirašyta vietos projekto vykdymo sutartis

Vietos veiklos grupė "Radviliškio lyderis" 2020 m. rugpjūčio 19 d. įgyvendindamas vietos plėtros strategiją "VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016 - 2023 m." pasirašė X-ojo kvietimo vietos projekto vykdymo sutartį su UAB "Jovyrema".

UAB "Jovyrema" pagal pasirašytą vietos projekto vykdymo sutartį Nr. RADV-LEADER-6A-D-10-1-2019 įgyvendins vietos projektą "UAB "Jovyrema" verslo plėtra ir naujų paslaugų kūrimas geriau panaudojant turimus pastatus ir kitus vietos išteklius". Šiam projektui įgyvendinti skirta 38 591,00 Eur be PVM paramos suma. paramos intensivumas 70 proc.

Šiuo vietos projektu siekiama įveiklinti nuosavybės teisę valdomą pastatą (Ežero g. 41, Karčemų km., Radviliškio r.), paramos lėšomis įsigyti inovatyvią įrangą, kurios pagalbą teiks automobilių remonto ir techninės priežiūros paslaugas. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2021 m. rugsėjo 15 d.

© Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“