logobend

Nuo 2022 m. birželio 27 d. 8.00 val. iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. 12.00 val. potencialūs paraiškų teikėjai turėjo galimybę 20 kvietimo metu teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos "VVG "Radviliškio lyderis" teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m." priemones: "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas" LEADER-19.2-SAVA-5, "Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius" LEADER-19.2-SAVA-6. Finansavimo šaltinis - EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

20 kvietimo metu gautos septynios vietos projektų paraiškos:

pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas" LEADER-19.2-SAVA-5

1. Bendruomenė "Aukštelkų ūkis" pateikė vietos projektą "Bendruomenės "Aukštelkų ūkis" paslaugos vietos gyventojams" Nr. RADV-LEADER-6B-D-20-3-2022

2. Asociacija "Namiškiai" pateikė vietos projektą "Judam" Nr. RADV-LEADER-6B-D-20-4-2022

3. Pavartyčių bendruomenė pateikė vietos projektą "Pavartyčių sveikatinimo paslaugos" Nr. RADV-LEADER-6B-D-20-7-2022

pagal priemonę "Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius" LEADER-19.2-SAVA-6

1. UAB "Melkera" pateikė vietos projektą "UAB "Melkera" verslo plėtra investuojant į aplinkos gerbūvio tvarkymą" Nr. RADV-LEADER-6A-D-20-1-2022

2. MB "Augtaris" pateikė vietos projektą "Mažosios bendrijos veiklos plėtra didinant paslaugų spektrą Radviliškio rajone" Nr. RADV-LEADER-6A-D-20-2-2022

3. UAB "Heksas" pateikė vietos projektą "UAB "Heksas" verslo plėtra novatoriškai panaudojant vietos išteklius" Nr. RADV-LEADER-6A-D-20-5-2022

4. MB "Iloneta" pateikė vietos projektą "Verslo pradžiai geriau panaudojant vietos išteklius" Nr. RADV-LEADER-6A-D-20-6-2022