Teisės aktai, reglamentuojantys VVG įsteigimą ir veiklą: